//
408297 بازدید

بازدید میدانی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود از روند پیشرفت پروژه ترمیم و بهسازی خیابان شهید چمران

کاشت گل های فصلی در پارک حاشیه ای واقع در خیابان جمهوری

 آغاز پروژه لوله گذاری جهت زهکشی پشت دیواره رودخانه واقع در خیابان شهید چمران 

شروع خاکبرداری و پی کنی جهت لوله گذاری کوچه مهر ۱۴ 

 به گزارش روابط عمومی شهرداری لنگرود ، کار پاکسازی و نظافت عمومی شهر شامل رفت و روب خیابان‌ها، کوچه‌ها، جداول و نظافت مخازن زباله، جمع آوری زباله و نخاله‌های موجود در شهر همه روزه توسط واحد خدمات شهری شهرداری لنگرود انجام می‌شود.

 هدف از اجرای این طرح بهبود و ارتقاء امور خدمات شهری در سطح محلات و فراهم آوردن محیط مناسب و زیبای زندگی شهری برای شهروندان توسط شهرداری است.

 بتن ریزی بن بست حقیقت واقع در بلوار کشاورز 

روکش آسفالت کوچه فاطمه امینی واقع در محله راه پشته

 ایستگاه تاکسی بیمارستان شهید حسین پور افتتاح شد

 ایستگاه تاکسی بیمارستان شهید حسین پور افتتاح شد

اتمام پروژه روکش آسفالت کوچه راکعی واقع در رکج محله و بابایی