آغاز عملیات شن ریزی و پخش مخلوط،جهت زیرسازی کوچه جهاد 16 واقع در بلوار شهید حاج حسن دهگان
1400/01/18
399 بازدید

آغاز عملیات شن ریزی و پخش مخلوط،جهت زیرسازی کوچه جهاد 16 واقع در بلوار شهید حاج حسن دهگان