آغاز پروژه بتن ریزی و زیرسازی کوچه صابرین واقع در بلوار حافظ به متراژ 200 متر مربع
1400/01/25
459 بازدید

 آغاز پروژه بتن ریزی و زیرسازی کوچه صابرین واقع در بلوار حافظ به متراژ 200 متر مربع