بازدید شهردار و رئیس شورا از عملیات شن ریزی و پخش مخلوط،جهت زیرسازی کوچه فرعی دوم واقع در بلوار کشاورز کوچه ولایت دوم
1400/01/16
298 بازدید

 سلسله بازدید های شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود از پروژه‌های عمرانی سطح شهر در سال 1400