بازدید شهردار و رئیس شورای شهر از میزان پیشرفت پروژه دیواره سازی رودخانه ، روبروی مسجد حاج غروی
1400/01/19
426 بازدید

بازدید مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" و مهندس غلامرضا منصفی "رئیس شورای اسلامی شهر" از میزان پیشرفت پروژه دیواره سازی رودخانه ، روبروی مسجد حاج غروی