بازدید شهردار و قائم مقام شهردار و کارشناسان واحد عمران شهرداری لنگرود از پروژه بازگشایی پیاده راه بلوار کشاورز
1400/01/26
584 بازدید

 بازدید مهندس سید مهدی رجایی "شهردار لنگرود" ، قائم مقام شهردار و کارشناسان واحد عمران شهرداری لنگرود از پروژه بازگشایی پیاده راه بلوار کشاورز ، تخریب و عقب نشینی دیوار دانشگاه پیام نور