درباره شهردار

  مشخصات فردی  

نام و نام خانوادگی : مهندس سید مهدی رجائی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس عمران

 

  حضور در کنفراس ها و سمینار ها  

کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی تهران مرکز صدا و سیما

سمینار شیوه های مدرن مقابله با برف

  دوره های آموزشی و تخصصی  

دوره آموزشی تنوع زیستی استاندارهای جهانی  /   مدیریت آموزش و پژوهش

دوره آشنایی با جغرافیای انسانی ویژه گیلان  /  مدیریت آموزش و پژوهش

دوره آموزش الگوهای توزیع جمعیت سرزمین گیلان /   مدیریت آموزش و پژوهش

دوره آموزش کیفیت زندگی کاری ویژه استان گیلان  /   مدیریت آموزش و پژوهش

دوره آموزش مدیریت پسماند ویژه استان گیلان /   مدیریت آموزش و پژوهش

دوره آموزش سازماندهی و مدیریت توسعه فضایی  /   مدیریت آموزش و پژوهش

برنامه ریزی و توسعه ویژه گیلان  /   مدیریت آموزش و پژوهش

اولین دوره آموز شهرداران کشور /   تهران مرکز آموزش

اولین دوره مدیریت شهری   /   استان مازندران

دوره کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت شهری  /   تهران مرکز آموزش

دوره مدیریت و برنامه ریزی شهری  /   تهران مرکز آموزش

دوره کارگاهی آموزش همایش ایده آل  /   تهران مرکز آموزش

دوره حمل و نقل همگانی  /   تهران علم و صنعت

مدیریت شهری - شغلی - تخصصی مرکز مطالعات   /  مرکز آموزش فنی و حرفه ای

تخصصی حقوقی و قوانین  /   مرکز آموزش فنی و حرفه ای

آموزش قوانین و مقررات شهرسازی  /   جهاد دانشگاهی

آموزش IT    /    سازمان شهرداریها

دوره بهسازی نیروی انسانی تهران   /     جهاد دانشگاهی

دوره بکار گیری رایانه و مدیریت فایل، اطلاعات و ارتباطات   /   جهاد دانشگاهی

دوره مفاهیم فناوری اطلاعات  /    جهاد دانشگاهی

دوره تکنیک ها، فنون سیستم ها و روش های کاربرد فناوری اطلاعات   /    مدیریت آموزش و پژوهش

دوره مهارت های ارتباطی مدیران،  مدیریت بحران   /   مدیریت آموزش و پژوهش

دوره مهارت های حسابداری و حسابرسی مدیریت دولتی   /    مدیریت آموزش و پژوهش

 

  تشویق ها و لوایح تقدیر استانی و کشوری  

مدیر نمونه شهرستان رودسر   1386 معرفی به جشنواره شهید رجائی

مدیر نمونه شهرستان رودسر  1387 معرفی به جشنواره شهید رجائی

مدیر نمونه شهرستان لاهیجان 1390 معرفی به جشنواره شهید رجائی

مدیر نمونه شهرستان لاهیجان 1391 معرفی به جشنواره شهید رجائی

مدیر نمونه شهرستان لاهیجان 1392 معرفی به جشنواره شهید رجائی

مدیر نمونه شهرستان لاهیجان 1393 معرفی به جشنواره شهید رجائی

تقدیر معاون هماهنگی و امور عمرانی وزیر کشور بابت مدیریت متناسب با استاندارد ها

تقدیر استاندار وقت در سال 1390 بابت ارائه بهترین تسهیلات مسافری و گردشگران

تقدیر استاندار وقت در سال 1388 به عنوان دستگاه اجرائی برتر استان گیلان

سپاس نامه معاون رئیس جمهور از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تقدیر استاندار وقت بابت افتتاح بیشترین پروژه ها در بین دستگاه های اجرائی

سپاس نامه بابت مدیریت توسعه پایدار شهری انجمن مدیریت سبز کشور

تقدیر استاندار وقت بابت برترین اجرای مدیریت نوین شهری و توسعه و عمران

دریافت لوح زرین و سپاس توانمندی های مدیریت شهری

دریافت لوح سپاس و زرین انجمن کیفیت ایران

تقدیر استاندار وقت بابت واحد عملیاتی برتر استان بین دستگاه های اجرائی

تقدیر استاندار وقت 1386 با عنوان واحد برتر مدیریت شهری

 

 

>