چارت سازمانی

مسئولین دوایر شهرداری لنگرود

 

قائم مقام شهردار  / مهندس علی شفیعی

معاون خدمات شهری/ مهندس محمد رضا وکیل صادقی

معاون اداری  / رضا رسولی

​مسئول مالی /فرزاد دروگر

سرپرست حراست  / سروش

 مسئول کارگزینی   /   مهدی خسروانی

مسئول امور اداری  / سیدیاسین محسن پور

 مسئول شهرسازی  /   مهندس عبدا... حمیدی

مسئول حسابداری / اسمعیل دروگر 

 مسئول حقوقی  /   مصطفی طالبی

 مسئول نقشه برداری /   مهندس مهدی ترابی راد

 مسئول عمران  /   مهندس اسمعیل کاظمی مقدسی

 مسئول فضای سبز  /   حسین شیدای مقدم

 مسئول نوسازی  / جواد قدیمی

رئیس اداره معماری و شهرسازی/ مهندس  حمیدی

مسئول قراردادها و پیمانها  /  مهندس آرمان پروانه

مسئول درآمد/ مهندس مهدی موسی نیا

 مسئول املاک   /    مهندس داود آقایی

 مسئول انفورماتیک / مهندس مریم جعفرخانی

مسئول صنفی / جهانگیر صوفی

مسئول دبیرخانه / باقر شعبانزاده

مدیرعامل سازمان حمل و نقل  /    ابراهیم حسن پور

مسئول کمیسیون ماده 77 و پیگیری حفاریها / علی محمدی

مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی/ مجید صبوحی

مسئول آرامستان / سید احمد حسینی

مسئول کارپردازی / قاسم قنبری

مسئول اموال / مهدی عاشوری هاشمی

مدیر پسماند و کارشناس بازآفرینی/ مهندس فاطمه غلامی

مسئول سدمعبر / علی رضا زاده
>