ابراهیم شکیبایی

زنده یاد ابراهیم شکیبایی لنگرودی متخلص به عاصی شاعر گیلانی در سال 1319 در لنگرود متولد شد.  با آشنایی زبان شعر بر بام دل مهربان مردم شعر دوست زادگاهش کبوتر سفید بال احساسش را پرواز داد. از سال 1337 سروده هایش در مجلات پایتخت چاپ شد. سرایش شعر را ابتدا با دوبیتی چهار پاره و غزل آغاز نمود سپس با شعر نو نیمایی آشنا شد. در سال 1346 مج...