ان الله یحب المتوکلین
آسفالت سطح شهر خیابان سعدی
آسفالت سطح شهر خیابان سعدی

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت سطح شهر ?خیابان سعدی

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان