ان الله یحب المتوکلین
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری لنگرود با مهندسین مشاور هیدرو پژوهان یکم
جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری لنگرود با مهندسین مشاور هیدرو پژوهان یکم

♦️برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری لنگرود با مهندسین مشاور هیدرو پژوهان یکم (مشاور طرح جامعه هدایت آب های سطحی)

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان