ان الله یحب المتوکلین
عملیات آسفالت سطح شهر کوچه قوی پنجه
عملیات آسفالت سطح شهر کوچه قوی پنجه

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت سطح شهر ?کوچه قوی پنجه(خیابان سعدی)

 طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان