ان الله یحب المتوکلین
توزیع کیسه های پارچه ای
توزیع کیسه های پارچه ای

شهرداری لنگرود | ♦️به مناسبت روز هوای پاک توزیع کیسه های پارچه ای توسط واحد مدیریت پسماند حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری لنگرود


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان