ان الله یحب المتوکلین
لوله گذاری هدایت آب های سطحی در کوچه نیلوفر
لوله گذاری هدایت آب های سطحی در کوچه نیلوفر

شهرداری لنگرود

♦️تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر

?اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع در هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی در کوچه نیلوفر


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان