ان الله یحب المتوکلین
رفع خاموشی و تجهیز برج نوری میدان الغدیر کلیدبر
رفع خاموشی و تجهیز برج نوری میدان الغدیر کلیدبر

شهرداری لنگرود | ♦️رفع خاموشی و تجهیز برج نوری میدان الغدیر کلیدبر توسط شهرداری لنگرود


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان