ان الله یحب المتوکلین
لوله گذاری هدایت آب های سطحی در کوچه غنچه۲
لوله گذاری هدایت آب های سطحی در کوچه غنچه۲

شهرداری لنگرود

♦️تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر

?اجرای عملیات لوله‌گذاری جهت تسریع در هدایت آب‌های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی در کوچه غنچه۲


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان