ان الله یحب المتوکلین
محمد شهدی نژاد لنگرودی
محمد شهدی نژاد لنگرودی

محمد شهدی نژاد لنگرودی معروف به (شهدی لنگرودی) به سال ۱۳۰۹ خورشیدی در شهر لنگرود به دنیا آمد.

در قالب غزل، خوش قریحه بود. " شباهنگ " دیوان اشعار فارسی وی می باشد که در فروردین ماه ۱۳۳۸ خورشیدی با مقدمهٔ استاد امیری فیروزکوهی انتشار یافت.

شهدی لنگرودی علاوه بر اشعار فارسی، در سرودن ترانه های گیلکی، ذوق شرساری داشت. او در مهر ماه ۱۳۳۶ خورشیدی، دفتر " ترانه های گیلکی " به اتفاق محمود پاینده لنگرودی و ناصر فرهادیان انتشار داد.

شهدی لنگرودی در دی ماه ۱۳۷۱ خورشیدی، در سن ۶۲ سالگی در زادگاهش لنگرود درگذشت


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان