ان الله یحب المتوکلین
روزی به نام لنگرود در تقویم
روزی به نام لنگرود در تقویم

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنگرود، جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر لنگرود با حضور پیشکسوتان و اساتید تاریخ و لنگرود شناسی با موضوع معرفی روزی بنام لنگرود  در روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه  ۱۴۰۲ برگزار گردید.

مهمانان گرامی در این جلسه آقایان پورحاجی، بندری، محمدپور، شریف پور و نوذری بودند که نقطه نظراتی را در باب موضوعات فرهنگی، تاریخی، جامعه شناسی، مشاهیر و مفاخر شناسی بیان داشتند.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان