ان الله یحب المتوکلین
تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر شهری
تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر شهری

اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع در هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آب گرفتگی در انتهای کوچه بهزیستی

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان