ان الله یحب المتوکلین
جمع آوری زباله خشک و توزیع کیسه های چندبارمصرف به شهروندان
جمع آوری زباله خشک و توزیع کیسه های چندبارمصرف به شهروندان

 

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان