صفحه اصلی  »  خدمات شهر   »   کاشت درختان کاج در بلوار حافظ

🔸به منظور زیبا سازی بلوار و توسعه فضای سبز شهری، ۱۱۵ اصله درخت کاج در بلوار حافظ شهر لنگرود کاشته شد.