ان الله یحب المتوکلین
کاشت درختان کاج در بلوار حافظ
کاشت درختان کاج در بلوار حافظ

?به منظور زیبا سازی بلوار و توسعه فضای سبز شهری، ۱۱۵ اصله درخت کاج در بلوار حافظ شهر لنگرود کاشته شد.

 


 

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان