ان الله یحب المتوکلین
رفع انسداد مسیر ضلع شرقی میدان امام حسن مجتبی(ع)
رفع انسداد مسیر ضلع شرقی میدان امام حسن مجتبی(ع)

رفع انسداد مسیر ضلع شرقی میدان امام حسن مجتبی(ع) با پایان پروژه لوله گذاری جهت تسریع در هدایت آب های سطحی

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان