ان الله یحب المتوکلین
تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر
تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر

?اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع در هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی

? موبندان، روبروی بقعه آقا سید جواد (جاده بازارده)


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان