ان الله یحب المتوکلین
تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر
تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر

?اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع و هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی در خیابان سعدی

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان