صفحه اصلی  »  خدمات شهر   »   نصب سرعت‌گیر در بلوار شهید حق بین و کوچه صبور با هدف کاهش تصادفات و آرام سازی معابر

♦️نصب سرعت‌گیر در بلوار شهید حق بین و کوچه صبور با هدف کاهش تصادفات و آرام سازی معابر