ان الله یحب المتوکلین
نصب سرعت گیر در بلوار شهید حق بین و کوچه صبور با هدف کاهش تصادفات و آرام سازی معابر
نصب سرعت گیر در بلوار شهید حق بین  و کوچه صبور با هدف کاهش تصادفات و آرام سازی معابر

♦️نصب سرعت گیر در بلوار شهید حق بین و کوچه صبور با هدف کاهش تصادفات و آرام سازی معابر


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان