صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   گزارش تصویری از عملیات آسفالت معابر سطح شهر کوچه کشاورز ۵

گزارش تصویری از عملیات آسفالت معابر سطح شهر کوچه کشاورز ۵