ان الله یحب المتوکلین
رفع انسداد و بارگذاری ترافیکی در بلوار آزادگان
رفع انسداد و بارگذاری ترافیکی در بلوار آزادگان

♦️با پایان عملیات لوله گذاری آب های سطحی در بلوار آزادگان رفع انسداد و بارگذاری ترافیکی در این معبر صورت گرفت

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان