صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   نشست هماهنگی جهت راه اندازی فاز یک کارخانه کمپوست و ترمیم مسیر دسترسی برگزار شد

♦️با حضور فرماندار و شهرداران شهرستان لنگرود در شهرداری لنگرود 🔸نشست هماهنگی جهت راه اندازی فاز یک کارخانه کمپوست و ترمیم مسیر دسترسی برگزار شد