صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   آسفالت معابر سطح شهر کوچه فلسطین ۳

گزارش تصویری از عملیات آسفالت معابر سطح شهر 🔸کوچه فلسطین ۳