صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   آسفالت معابر سطح شهر کوچه بخارایی ۷

گزارش تصویری از عملیات آسفالت معابر سطح شهر 🔸کوچه بخارایی ۷