ان الله یحب المتوکلین
جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر
جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر

کاغذ زباله نیست! ?تداوم فرهنگ سازی شهرداری لنگرود در امر جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان