ان الله یحب المتوکلین
تجلیل از قهرمان پاراوزنه برداری جهان
تجلیل از قهرمان پاراوزنه برداری جهان

?تجلیل از قهرمان سرافراز شهر لنگرود،جناب آقای سامان رضی که در مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان موفق به کسب مدال برنز جهانی شد.

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان