ان الله یحب المتوکلین
تسطیح و زیر سازی پیاده رو حاشیه خیابان شورا
تسطیح و زیر سازی پیاده رو حاشیه خیابان شورا

♦️اجرای عملیات تسطیح و زیر سازی پیاده رو حاشیه خیابان شورا

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان