صفحه اصلی  »  عملکرد عمرانی   »   آسفالت سطح شهر کوچه یاس

گزارش تصویری از عملیات آسفالت سطح شهر 🔸کوچه یاس (آنسر محله)