ان الله یحب المتوکلین
لوله گذاری و جلوگیری از آبگرفتگی در خیابان سعدی
لوله گذاری و جلوگیری از آبگرفتگی در خیابان سعدی

♦️تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر ?اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع و هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی در خیابان سعدی(جنب آتش نشانی)

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان