ان الله یحب المتوکلین
آسفالت سطح شهر، میدان الغدیر
آسفالت سطح شهر، میدان الغدیر

♦️گزارش تصویری از عملیات آسفالت سطح شهر ?میدان الغدیر

 


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان