ان الله یحب المتوکلین

شهردار: صادق صادق پور

رایانامه : langarud.ir@gmail.com
شماره تماس : ۳-۴۲۵۲۵۰۰۱-۰۱۳
دورنگار : ۴۲۵۲۵۰۰۵-۰۱۳
نشانی : گیلان-لنگرود-خ امام ره-شهرداری
لنگرود.
کدپستی : ۴۴۷۱۶۶۸۳۸۷
پیامک : ۳۰۰۰۱۳۱۵۲۲۵۰۰۵


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان