نشست خبری شهردار با اصحاب رسانه

نشست خبری شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود با خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد