ان الله یحب المتوکلین

♦️نصب تابلو یادمان شهید مهندس حسن دهگان در بلوار مزین به نام ایشان

 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان