ان الله یحب المتوکلین

♦️کاغذ زباله نیست! ?تداوم فرهنگ سازی شهرداری لنگرود در امر جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر

 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان