ان الله یحب المتوکلین

♦️تداوم تلاش برای رفع آبگرفتگی معابر و اجرای عملیات لوله گذاری جهت تسریع در هدایت آب های سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی درکوچه حیات (جاده چمخاله)

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان