ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود | نشست صمیمانه شـهردار و مـعاونت و رئیس اداری خـدمات شهر شهرداری با دستفروشان شریف و محترم شهر لنگرود جهت هم اندیشی درباره ساماندهی و جانمایی جدید دستفروشان به منظور کسب و کار آنان در انتهای محوطه مشاهیر لنگرود به سمت بازار ماهی فروشان انجام گرفت.

این جانمایی مورد پذیرش هر دو طرف قرار گرفته است که در صورت موافقت و نظر مساعد دیگر ادارات ذی ربط در این حوزه مکان مورد نظر در اختیار دستفروشان محترم جهت ادامه فعالیت آنان قرار خواهد گرفت.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان