ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود | ♦️بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود و مسئولین واحد‌های مربوطه شهرداری از پروژه هدایت آب‌های سطحی کانال آزموده و پروژه تونل نوری و جایگاه پرنده نگری و جایگاه ورزشی و تفریحی ویژه بانوان

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان