ان الله یحب المتوکلین

شهرداری لنگرود

♦️کاغذ زباله نیست!

?تداوم فرهنگ سازی شهرداری لنگرود در امر جمع آوری کاغذ های باطله و زباله های خشک از ادارات شهر

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان