سرپرست شهرداری لنگرود صبح امروز با تعدادی از شهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی دیدار و به مسائل و مطالبات ایشان رسیدگی نمود
1400/02/21
20 بازدید

 مهندس علی شفیعی سرپرست شهرداری لنگرود صبح امروز با تعدادی از شهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی دیدار و به مسائل و مطالبات ایشان رسیدگی نمود