ان الله یحب المتوکلین
آغاز عملیات اجرای ورمی کمپوست در مدارس
 آغاز عملیات اجرای ورمی کمپوست در مدارس

شهرداری لنگرود

♦️ آغاز عملیات اجرای ورمی کمپوست در مدارس

?تبدیل زباله‌تر به کود ورمی کمپوست در دو مدرسه شهید میر حق پرست و شهید مدنی توسط شهرداری لنگرود و اداره محترم محیط زیست آموزش داده شد


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان