ان الله یحب المتوکلین
جلسه شهردار لنگرود با مغازه دار های راه پشته جهت بازگشایی حریم رودخانه
جلسه شهردار لنگرود با مغازه دار های راه پشته جهت بازگشایی حریم رودخانه

شهرداری لنگرود | جلسه شهردار لنگرود با مغازه دار‌های راه پشته جهت بازگشایی حریم رودخانه و معابر شهری، حد فاصل پل بتنی تا پل خشتی (بافت فرسوده)


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان