ان الله یحب المتوکلین
جلسه با مغازه داران مسیر رودخانه اصلی شهر از پل بتنی تا پل خاله جهت کمک به بازگشایی کنار رودخانه
جلسه با مغازه داران مسیر رودخانه اصلی شهر از پل بتنی تا پل خاله جهت کمک به بازگشایی کنار رودخانه

شهرداری لنگرود | جلسه با مغازه داران مسیر رودخانه اصلی شهر از پل بتنی تا پل خاله جهت کمک به بازگشایی کنار رودخانه با توافق صاحبان اصلی مغازه‌ها باحضور شهردار محترم واعضای محترم شورای شهر لنگرود


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان