ان الله یحب المتوکلین
توزیع تراکت های آموزشی و کیسه های چند بار مصرف به شهروندان
توزیع تراکت های آموزشی و کیسه های چند بار مصرف به شهروندان

شهرداری لنگرود | ♦️جمع آوری زباله خشک و توزیع تراکت های آموزشی و کیسه های چند بار مصرف به شهروندان محله های چالکیاسر، جاده چمخاله، دوازده متری موبندان


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان